Autolease Midden Nederland sponsor van het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Waarom het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) richt zich op kinderen uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Deze kinderen krijgen dankzij het JFSC toch de kans lid te worden. Dit verwezenlijken ze door contributie en sportattributen te vergoeden. Autolease Midden Nederland wilt dat ieder kind een kans krijgt om mee te kunnen doen aan Sport of Cultuur. Ook kinderen waarvan de ouders niet over de gewenste financiële middelen beschikken.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Ieder kind moet kunnen sporten. Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt kinderen spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Om te kunnen sporten hebben lang niet alle kinderen in Nederland gelijke kansen. Het JFSC stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders/verzorgers een kans te bieden om te gaan sporten. Dit is mogelijk door een bedrag van het JFSC ter beschikking te stellen voor de contributie bij een vereniging en waar nodig incidenteel voor sportkleding en –materialen.

In 2017 waren er al bijna 70.000 kinderen die bij een vereniging de kans kregen om te sporten, dansen, muziek te maken, schilderen en nog veel meer.

Partnership

Autolease Midden Nederland onderschrijft de filosofie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en hebben zich bereid verklaard om een bedrag ter beschikking te stellen voor kinderen uit de regio Rivierenland  waarvan de ouders niet over de gewenste financiële middelen beschikken.

Als Autolease Midden Nederland zijn wij trots onze naam te mogen verbinden aan het JFSC en hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid en ontwikkeling van de jeugd in Nederland.