Belastingplan 2015: samenvatting fiscaal ondernemer

Prinsjesdag

In aanvulling op de samenvatting van de automotive-gerelateerde onderwerpen, heeft de VNA voor u de belangrijkste fiscaal ondernemer-gerelateerde onderwerpen van het Belastingplan 2015 samengevat. Klik hier om de samenvatting te lezen.

Vervolgproces besluitvorming
Vanaf vandaag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de gepresenteerde plannen en kunnen er wijzigingsvoorstellen worden ingediend. De aangekondigde maatregelen worden pas definitief als er door zowel de Tweede Kamer (in november) als de Eerste Kamer (vóór het Kerstreces) een klap op is gegeven.

Beleid na 2015
In de Autobrief 2 geeft het Kabinet zijn visie over de autofiscaliteit voor de periode 2016 tot en met 2019. Financiën geeft aan dat er ‘eind 2014 een start zal worden gemaakt met het wetgevingstraject ter aanpassing van de verschillende autobelastingen. Dit proces moet in de loop van 2015 worden afgerond.’ De VNA dringt in Den Haag aan op spoed – de betrokken marktpartijen moeten tijdig weten hoe hierop geanticipeerd kan worden.

Terug naar nieuwsoverzicht