Prinsjesdag 2020: De belangrijkste wijzigingen omtrent mobiliteit

Prinsjesdag 2020_Mobiliteit_1

Met het voorlezen van de troonrede op Prinsjesdag, worden de belangrijkste wijzigingen voor 2021 bekend. Wat staat ons de komende jaren te wachten op het gebied van mobiliteit? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. Zo verandert het bijtellingspercentage van elektrische auto’s, wijzigen de autobelastingen en is onderhoud aan infrastructuur vervroegd.

Bijtelling elektrische auto’s volgens plan naar 12%

Het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s stijgt volgend jaar, volgens plan, van 8% naar 12%. De bijtellingskorting voor auto’s met een nulemissie geldt in 2021 tot een maximale catalogusprijs van € 40.000. In 2020 was dit nog € 45.000. Het marktaandeel van volledig elektrische auto’s groeit en daarom is er volgens de overheid geen aanleiding voor extra stimulering.

De bijtelling voor auto’s met een fossiele brandstof blijft onveranderd. Hier geldt een fiscale bijtelling van 22%.

Bijtelling elektrische auto’s volgens plan naar 12%

Noodzakelijk onderhoud infrastructuur

Het kabinet stelt vervroegd 1,9 miljard euro beschikbaar. Dit bedrag is beschikbaar voor noodzakelijk onderhoud en aanleg van wegen, bruggen, sluizen en spoor. Hiermee biedt het kabinet onder andere bouwbedrijven die het moeilijk hebben door de coronacrisis zicht op werk.

Meer fietsenstallingen

In de begroting van 2021 is € 75 miljoen opgenomen voor de aanleg van fietsenstallingen. Dit gaat voornamelijk naar stallingen bij OV-knooppunten. De fiets past goed bij de anderhalve-meter-samenleving. Vanaf 2020 is het mogelijk voor werknemers om via hun werkgever een fiets te leasen. Dit kan al tegen een vaste bijtelling van 7%. Het kabinet hoopt dat dit voor veel mensen een aantrekkelijk vervoermiddel blijft.

Wijzigingen autobelasting door klimaatakkoord

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op het gebied van autobelastingen:

    • De belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) wordt vastgesteld op basis van de CO2-uitstoot. Auto’s zonder CO2-uitstoot blijven ook in 2021 vrijgesteld van BPM. De BPM vrijstelling geldt tot en met 2024.
    • Ook de motorrijtuigenbelasting wordt vastgesteld op basis van CO2-uitstoot. Auto’s zonder CO2-uitstoot blijven ook in 2021 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. De vrijstelling geldt tot en met 2024.
    • De accijns op diesel gaat met 1 eurocent omhoog.

Meer geld voor verkeersveiligheid

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt 100 miljoen euro extra beschikbaar stelt, boven op 50 miljoen euro die al jaarlijks beschikbaar is. Dit geld is beschikbaar om de veiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. Denk daarbij aan onder andere rotondes, stoepen en kruisingen waar veel ongelukken gebeuren.

Subsidieregeling

Ook in 2021 kan een ondernemer gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). De milieu-investeringsaftrek (MIA) kan voor ondernemers interessant zijn om de fiscale winst te verlagen. De MIA is een subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Onder deze subsidieregeling vallen ook elektrische auto’s.

Terug naar nieuwsoverzicht