Smartfuncties gebruiken in de leaseauto? Dan wel veilig!

Op 6 september 2017 hebben de VNA en veertig andere organisaties het convenant “Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer” ondertekend. Diverse partijen slaan de handen ineen om het aantal verkeersslachtoffers door afleiding sterk te verminderen. Ook leaserijders ondervinden dagelijks de nodige afleiding in het verkeer door smartfuncties in de leaseauto. Zakelijke leaserijders rijden gemiddeld drie keer zoveel kilometers dan andere weggebruikers. De verleiding om even snel dat mailtje te bekijken of een appje van een collega te beantwoorden, is dan ook groot.

Taak voor autoleasebranche
Aandacht voor verkeersveiligheid is nu meer nodig dan ooit. In 2016 is het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden opnieuw gestegen. VNA onderkent de urgentie en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. Vijf initiatiefnemers, allen koplopers op het gebied van veiligheid en verkeer, stelden een convenant op. De VNA heeft dit medeondertekend tijdens het Veiligheidsdiner. Daarmee committeert de autoleasebranche zich aan het gezamenlijke statement ten aanzien van afleiding in het verkeer: we accepteren in Nederland geen slachtoffers, waarbij afleiding door het gebruik van smartfuncties in het verkeer een rol speelt.

Minder verkeersslachtoffers
Afleiding in het verkeer vormt een serieuze bedreiging voor de verkeersveiligheid. Zakelijke leaserijders zijn veel onderweg en vormen daarom een belangrijke doelgroep in het verkeer. Eén van de uitkomsten van het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2017 (publicatie eind september) is dat werkgevers verwachten dat er in de nabije toekomst een sterke focus op veilig rijden en de aanwezigheid van veiligheidsopties in de auto komt. Zo zijn veel leaseauto’s uitgerust met moderne technologie en zogenaamde ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) rijhulpsystemen. Deze ondersteunen bestuurders tijdens het rijden door bijvoorbeeld het maken van een noodstop. Veel van deze veiligheidsopties worden nog niet optimaal gebruikt.

Actie!
VNA gaat samen met haar leden diverse acties uitwerken, om zo een bijdrage te leveren aan een betere verkeerveiligheid en verantwoord gebruik van smartfuncties in de auto. Renate Hemerik, directeur VNA: “Ik denk dat alle leaserijders zich herkennen in de voorbeelden. Leaserijders zijn natuurlijk meer dan gemiddeld deelnemer aan het verkeer. Het is dan ook heel logisch dat de VNA zich schaart achter het statement van het convenant. Samen met de leden slaan we de handen ineen om veiligheid op de agenda te krijgen bij werkgevers en om leaserijders te stimuleren op de juiste manier om te gaan met de smartfuncties in de auto.”

Startschot project Veiligheid bij VNA
Begin 2017 is het thema verkeersveiligheid als één van de thema’s van de VNA benoemd. Het ondertekenen van het convenant is voor de VNA dan ook het startschot om samen met haar leden acties en plannen rondom dit thema verder uit te werken.

 

Bron: VNA

Terug naar nieuwsoverzicht