Subsidie elektrische bedrijfsauto’s 2022

Subsidie elektrische bedrijfswagens

Het ministerie realiseert zich dat een groot deel van het budget voor Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) van vorig jaar niet is gebruikt door verschillende omstandigheden. Om deze reden blijft het resterende budget van 2021 beschikbaar! Voor 2022 is het subsidieplafond vastgesteld op € 22 miljoen. De intentie van het ministerie is dat alle subsidieaanvragen die in 2022 aangevraagd worden, ook gehonoreerd kunnen worden. Dit met als doel het stimuleren van de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s.

Zero emissiezones

In het Klimaatakkoord is onder andere opgenomen dat vanaf 2025 minimaal 30 Nederlandse steden emissievrije zones hebben ingesteld. Vanaf dan kunt u dus niet meer binnen deze zones komen met een benzine- of dieselauto. Om kleinere ondernemers extra te ondersteunen wordt voor deze groep het subsidiepercentage verhoogd van 10% naar 12%. Dit geldt voor ondernemers met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet (of jaarlijks balanstotaal) van maximaal € 10 miljoen.

Aanpassingen SEBA-regeling

Er zijn 2 aanpassingen gedaan aan de SEBA-regeling. De tenaamstelling van het voertuig en het eigendom worden van elkaar los gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat de SEBA-regeling voor operationele lease aantrekkelijker wordt. De tenaamstelling op naam van de lessee beperkt nu niet meer bij het afgeven van de subsidie.

De 2e aanpassing heeft betrekking op de periode tussen de subsidieverlening en de vaststelling van de subsidie. Voor de vaststelling heeft u het kenteken van de bedrijfsauto nodig. Vanwege het chiptekort en de lange levertijden is dit vorig jaar tijdelijk van 4 maanden naar 7 maanden gegaan. Omdat het chip-tekort nog steeds speelt, blijft dit 7 maanden.

Alle informatie over de SEBA-Regeling vindt u op de website van het RVO.

Interesse in een elektrische bedrijfsauto of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze leaseadviseurs.

Neem contact op

Wist u dat er ook subsidie beschikbaar is voor elektrische private leaseauto’s? Dit kan oplopen tot wel € 69 per maand.

Terug naar nieuwsoverzicht